Lær af andres erfaringer

Viden

Det gennemgående tema er

Etisk forretningsførelse

Vi skriver om alt det, nye (og gamle) selvstændige skal være opmærksomme på.

Indsigelse mod faktura

Du skal selvfølgelig ikke betale for noget, du ikke har modtaget. Helt logisk giver det ikke mening at udveksle resurser – penge for produkt, service

Kontraktbrud

1: Kontraktbrud fra samarbejdspartner: Kan du komme ud af en B2B-aftale? Et desværre alt for stort problem for selvstændige erhvervsdrivende er kontrakter indgået med eksterne